filtrar resultados

Filter-Modellen

Disclaimer

Deze juridische disclaimer betreft het gebruik van de dienstverlening die BH BIKES EUROPE, S.L. (hierna te noemen, BH BIKES) middels deze website, www.bhbikes.com, aan u levert, en die u  als gebruiker benut.

Eigendom van de website

BH BIKES, in overeenstemming met de wet 34/2002 van 11 juli betreffende Diensten en Elektronische Handel in de Informatiemaatschappij (LSSI), verschaft u de volgende gegevens over de website:

 • Bedrijfsnaam: BH BIKES EUROPE, S.L.
 • CIF: B-01003599
 • Registratiegegevens: Ingeschreven in het handelsregister van Alava, volume 1389, boek 0, pagina 204, Register 9
 • Vestigingsplaats: Perretagana, 10 - 01015 VITORIA.
 • Telefonisch contact: 945180801
 • E-mail: info@bhbikes.com
 • Website: www.bhbikes.com

Doelstelling

BH BIKES laat weten dat de website www.bhbikes.com tot doel heeft een breed publiek te informeren over de producten en diensten die zij verleent waarbij zij deze website gebruikt om verkoopverzoeken voor genoemde producten te kunnen ontvangen.

Links naar externe websites

Op de webpagina’s van BH BIKES, kunnen links staan naar webpagina’s van derden. BH BIKES heeft geen enkele controle over deze pagina’s van derden en kan derhalve geen enkele verantwoording nemen voor de inhoud, noch voor de diensten, noch voor de links die daarop worden aangeboden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en draagt eigen risico bij het maken van verbindingen naar websites van derden vanaf de website van BH BIKES,.

LOPD – Privacybeleid voor persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wet 15/1999 van 13 december, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (LOPD), deelt BH BIKES haar klanten mede dat alle aan haar verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd persoonsgegevensbestand, aangemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van BH BIKES.

Het doel van dit bestand is de verwerking van bestellingen te vergemakkelijken en, indien de klant dit zelf aangeeft bij het registratieproces of het kopen van producten, in om in de toekomst commerciële aanbiedingen en informatie over producten en diensten te kunnen sturen die voor onze klanten interessant kunnen zijn.

BH BIKES garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van verschafte gegevens. Op deze manier is zij toegewijd aan het vervullen van haar geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens en aan haar plicht om gegevens veilig op te slaan en alle nodige maatregelen nemen om verandering, verlies, bewerking of ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen. Derhalve zal niets van de informatie over onze klanten worden gebruikt met commerciële bedoelingen noch worden overhandigd aan derden.

De klanten van BH BIKES kunnen op elk gewenst moment hun rechten op de toegang, rectificatie, annulering en bezwaar uitoefenen door dit per e-mail aan ons kenbaar te maken via info@bhbikes.com

Intellectueel Eigendom

Alle rechten voor het intellectuele eigendom van de grafische ontwerpen, teksten, afbeeldingen, softwaretoepassingen en verdere inhoud van deze website zijn het exclusieve eigendom van BH BIKES of zij bezit overeenkomsten met derden door middel waarvan over het gebruiksrecht ervan wordt beschikt. Daarom is het derden verboden om de totale of gedeeltelijke inhoud van de website publiekelijk  te reproduceren, verspreiden, transformeren en communiceren op andere websites, computernetwerken, media of analoge, digitale of andersoortige mediadragers zonder dat daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door BH BIKES en, indien van toepassing, van medewerkers die als derden belang hebben.

Alle handelsnamen of willekeurige merken die op deze website worden geplaatst,  zijn eigendom van hun eigenaars en zijn beschermd door de wet.

Modificaties

BH BIKES behoudt zich het recht voor om de informatie en diensten op de website te actualiseren, aanvullen, modificeren of verwijderen, en ook alle inhoud, informatie en diensten te wijzigen wanneer zij dat opportuun acht, en wel op elk willekeurig moment zonder waarschuwing vooraf, evenals de voorwaarden en veranderingen in het gebruik van de website.

Gebruiksvoorwaarden

Aan U, als gebruiker, wordt het gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten uitdrukkelijk verboden bij een schending van de goede trouw, en in het bijzonder, maar geenszins uitputtend bij

 • Gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving, de regels van de Europese Unie, of inbreuk maakt op de rechten van derden of bij elke vorm van handelen die indruist tegen het recht op privacy van personen.
 • Het publiceren van informatie op andere websites, netwerken, analoge of digitale media die verwijst naar deze website in conjunctie met inhoud die gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistische, xenofoob of lasterlijk blijkt te zijn.
 • Het gebruik van berichten of communicaties in enig formaat of medium uit naam van BH BIKES
 • Het ten uitvoer brengen van spamming of versturen van ongewenste elektronische massaberichten naar servers waarop zich de website of de e-mailadressen van BH BIKES bevinden
 • U onthoudt zich van het gebruik van de diensten op de website voor illegale bedoelingen of effecten, of die het normale gebruik van de door deze website geboden diensten op welke manier dan ook schade kunnen toebrengen, onbruikbaar maken, overbelasten, of hinderen.

Verantwoordelijkheid

BH BIKES is niet verantwoordelijk voor het slecht of niet functioneren van telefoonlijnen waarmee verbinding wordt gemaakt met het internet.

BH BIKES kan niet garanderen dat de beschikbaarheid van de dienst en de website continu en zonder onderbrekingen in het geval van problemen met het internetnetwerk of binnen de servers waarop de website is ondergebracht.

BH BIKES kan niet garanderen dat zich geen fouten voordoen bij het betreden van de website en zijn inhoud, noch dat deze is bijgewerkt, doch zal ernaar streven om fouten te voorkomen, te corrigeren of bij te werken.

BH BIKES stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen, noch voor mogelijke schade die kan optreden binnende computer van de gebruiker of aan bestanden die daarbinnen zijn opgeslagen, noch voor de gevolgen van de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die is aangewend voor het gebruik van de diensten zoals deze worden aangeboden op deze website, of het slecht functioneren van de webbrowser of het gebruik van een niet geüpdate versie daarvan.