filtrar resultados

Filter-Modellen

VERORDENING VOOR ONLINE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

Op grond van Art. 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, betreffende de verordening voor online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, willen we de consumenten en bezoekers op deze website op de hoogte brengen van het bestaan van een platform voor buitengerechtelijke geschillenregelingen voor consumenten en ondernemingen binnen de Europese Unie, te bereiken op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Modelformulier voor herroeping (u hoeft dit formulier slechts in te vullen en op te sturen als u het contract wilt herroepen)